CREW

LAN

For å arrangere ett vellykket LAN så er vi i Buvik IL E-Sport avhengig av gode hjelpere. For en vanlig deltager kan det se ut som at våre LAN går rundt av seg selv, men slik er det dessverre ikke. Det ligger utallige timer med planlegging og forberedelser i vært eneste LAN vi arrangerer.  Vi starter som oftest planleggingsprosessen 5-6 måneder før selve lanet og opprigging starter kvelden før eller samme morgenen som vi åpner dørene. Vi setter da ut stoler/bord, legger opp strøm/internett, trekker opp nødvendige kabler, setter opp og rigger scene/lyd m.m.  Vi har delt inn crewet i forskjellige avdelinger som vi trenger for at alt skal gå mest mulig sømløst for seg

Tech


Tech crewet er ansvarlig for at alle har internett til enhver tid, samt hjelper våre deltagere med tekniske problemer. Her må man av og til stille opp på kort varsel for våre deltagere som kan få problemer.

Game Comp


Game comp er med og bidrar i planleggingsprosessen av lanet og under selve lanet. Game crewet er ansvarlig for alle våre konkurranser, store og små. Planlegger hvordan konkurransene skal gjennomføres, hvilke konkurranser vi skal ha, setter opp tidsplan og påmelding for konkurransene. Overser konkurransene under lanet og håndhever konkurranse reglementet.

Production


Scene/Lyd, i dette crewet så er du med og arrangerer alt som skal foregå på scenen under lanet.

Sikkerhet


I dette crewet jobber du tett på deltakerne og vil i samarbeid med ledelsen og hovedansvarlige ha ansvar for at alle deltakerne har det trygt og trives. Her er det viktig å være ett medmenneske, hyggelig og løsningsorientert. Sikkerhets crewet jobber ofte i skift på 6-8 timer og er til stede under hele arrangementet. Du må være minimum 18 år for å være med i sikkerhetscrewet.

Power


Ansvarlig for oppkobling av strøm til alle deltagerne, scene og crew på en sikker praktisk måte. Må være minimum 18 år og ha relevant erfaring.

Media


Dette crewet har ansvaret for våre sosiale medier, samt i oppgave og ta bilder å filme under selve arrangementet. Man får tilgang til lanets informasjonskanaler og kan poste oppdateringer under lanet.

Kiosk


Vi har en egen kiosk under lanet som er bemannet på dagtid og frem til ca 23.00-01.00. Her vil man få møte og prate med de fleste deltakerne samt prøvd seg litt på kjøkkenet.

Ønsker du å bidra? Send inn en søknad!