BUVIKLAN ER OVER FOR Denne gang, velkommen tilbake i 2025!

Ønsker du å være med i crew? Søk her!

BuvikLAN er et rusfritt arrangement for barn og unge som arrangeres i samarbeid med Buvik E-Sport.

Sosialt, inkluderende og lærerikt. Ett lan for alle! Premierte konkurranser og aktiviteter!

BuvikLAN

BuvikLAN ble arrangert for førstegang i Skaunhallen februar 2022 av Buvik Esport.

Kontakt oss

ØRABAKKEN 15, 7350 BUVIKA